નટરાજ

1381707_432832086825329_653166325_n

[આ ભજન શ્રી કેદારસિંહજીએ અહીં રજુ કરવાની રજા આપી એ બદલ શિવાલય આભારી છે.]

નટરાજ

ઢાળ-રાગ નટ કેદાર જેવો

નાચત હે નટરાજ તાંડવ કો..

દેવ દાનવ સબ મિલકર આયે, રત્નાકર મેં મેરુ ઘુમાયે

પાકે હળાહળ વિષ કી લપટે, દોડે સર્વ સમાજ…

કંઠમેં ધર શિવ સોમલ પ્યાલી, અપને બદન મેં અગન લગાલી

જલી જ્વાલા જબ જગપતિ ઝૂમે, સોમ સજાયો સાજ…

કેશ કલા કિ છાઈ છટાંએ, ઊમડત જૈસે કાલિ ઘટાંએ

ડમ ડમ ડમ ડમ ડમરુ બાજે, શેષ સોહત શિર તાજ…

ગલ બિચ ઝુમે રુંડ કિ માલા, કર મેં સોહે ત્રિશૂલ વિશાલા

જટા જૂટ મેં ગંગ સોહત હે, બાજે મૃદંગ પખાજ…

દેખ કે શિવ કિ સુંદર શોભા, જલચર સ્થલચર નભચર લોભા

દીન ” કેદાર “હરિ આરતી કિન્હી, મિલકર એક અવાજ…

 

ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

धन्य शिवरात्रि

shiv ji

 

धन्य शिव्ररात्रि

धन्य शिवरात्रि
शिवरात्रि करीये तो महासुख पामीये

मारे शिवरात्रिनुं व्रत करवुं छे
मारे ध्यान हरिनुं धरवुं छे
हे मारे कैलासधाममां वसवुं छे
— धन्य शिवरात्रि…

हे मारे हरद्वारमां जावुं छे
हे मारे हृषिकेशमां जावुं छे
हे मारे गंगाघाटमां न्हावुं छे
— धन्य शिवरात्रि

हे मारे भवनाथने मेळे जावुं छे
हे मारे शिवरातने मेळे जावुं छे
हे मारे मरघीकुंडमां न्हावुं छे
— धन्य शिवरात्रि…

हे मारे कैलासधामे जावुं छे
हे मारे मानसरोवरे न्हावुं छे
हे मारे भवसागर तरी जावुं छे
— धन्य शिवरात्रि

जेणे शिवरात्रिनां व्रत कीधां छे
एनां आठो याम सीधां चे
एने शिवजीए पोतानां करी लीधां छे
— धन्य शिवरात्रि

 — नीला कडकिया

                             ॐ नमः शिवाय

मैं तो बावरी भोलेनाथजी

मैं तो बावरी भोलेनाथजी

आई हुँ तेरे दरसको
आई हुँ तेरे द्वारपे
अब क्या केदारा काशी

– मैं तो बावरी

तुम ॐ हो ॐकार हो
तुम निर्गुण निराकार हो
तुम नृत्यमें नटराज हो
तुम देवोंमें महादेव हो
मेरे प्राणोंमें भोलेनाथजी
आई हुँ तेरे दरशको
अब क्या केदारा काशी
– मैं तो बावरी

मेरा कर्म मेरे साथ है
अब लाज तेरे हाथ है
किरपा तेरी छूटे नहीं
श्रद्धा मेरी खूटे नहीं
मेरे हृदयमें भोलेनाथजी
आई हुँ तेरे दरसको
आई हुँ तेरे द्वार पर
अब क्या केदारा काशी
– मैं तो बावरी

— नीला कडकिया

ॐ नमः शिवाय

બહુ નામી શિવ

ગાંધીધામથી શ્રી. કેદારસિંહજી મે. જાડેજાજીએ પોતાની આ રચના મોકલાવ્યાબદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.

 

 

બહુ નામી શિવ

સાખી..
કર ત્રિશૂલ શશી શીશ,  ગલ મુંડન કી માલા . કંઠ હલાહલ વિષ ભર્યો,   બૈઠે જાકે હિમાલા…
ત્રિ નેત્ર સર્પ કંઠ,   ત્રિપુંડ ભાલ સોહાય .  સંગ ગિરિજા જટા ગંગ,  સબ જગ લાગે પાય…

શિવ શંકર સુખકારી ભોલે…
મહાદેવ સોમેશ્વર શંભુ, વિશ્વેશ્વર વિષ ધારી…ભોલે..

ગિરિ કૈલાસે ગિરિજા કે સંગ, શોભે શિવ ત્રિપુરારિ
ડમ ડમ ડમ ડમ ડમરુ બાજે, ભૂત પિશાચ સે યારી…ભોલે..

ગંગા ગહેના શિર પર પહેના, ભુજંગ ભૂષણ ભારી
બાંકો સોહે સોમ શૂલપાણિ, ભસ્મ લગાવત સારી…ભોલે…

વાઘાંબર કા જામા પહેના, લોચન ભાલ લગારી
વૃષભ વાહન વિશ્વનાથ કા, ભૂમિ સમશાન વિહારી…ભોલે…

મુખ મંડલ તેરો મન લલચાવે, છબ લાગત હે ન્યારી
મૃત્યુંજય પ્રભુ મુજે બનાદો, બેઠે જો મૃગ ચર્મ ધારી…ભોલે….

ચરન ધુલ કા પ્યાસા પિનાક મે, ભૂતેશ ભક્ત હિત કારી
દાસ “કેદાર” કેદારનાથ તું, બૈજનાથ બલિહારી…..ભોલે…

રચયિતા:
કેદારસિંહજી મે. જડેજા
ગાંધીધામ.
૯૪૨૬૧ ૪૦૩૬૫

 

ૐ નમઃ શિવાય

शिव चालीसा

 

शिव चालीसा

दोहा

अज अनादि अविगत अलख, अकल अतुल अविकार
बंदौ शिव-पद-कमल अमल अतीव उदार !!१!!

आर्तिहरण सुखकरण शुभ भक्ति-मुक्ति-दातार
करो अनुग्रह दीन लखि अपनो बिरद विचार !!२!!

पर्यो पतित भवकूप महँ सहज नरक आगार
सहज सुहद पावन-पतित, सहजहि लेहु उबार!!३!!

पलक-पलक आशा भर्यो, रह्यो सुबाट निहार
ढरौ तुरंत स्वभाववश, नेक न करौ अबार !!४!!

शिव चालीसा

जय शिव शंकर औढरदानी
जय गिरितनया मातु भवानी !!१!!

सर्वोत्तम योगी योगेश्वर
सर्वलोक-ईश्वर-परमेश्वर !!२!!

सर्वलोक प्रेरक सर्वनियन्ता
उपद्रष्टा भर्ता अनुमन्ता !!३!!

पराशक्ति-पति अखिल विश्वपति
परब्रह्म परधाम परमगति !!४!!

सर्वातीत अनन्य सर्वगत
निजस्वरूप महिमामें स्थितरत !!५!!

अंगभूति-भूषित श्मशानचर
भुजंगभूषण चन्द्रमुकुटधर !!६!!

वृषवाहन नंदीगणनायक
अखिल विश्वके भाग्य-विधायक !!७!!

व्याघ्रचर्म परिधान मनोहर
रीछचर्म ओढे गिरिजावर !!८!!

कर त्रिशूल डमरूवर राजत
अभय वरद मुद्रा शुभ साजत !!९!!

तनु कर्पूर-गौ उज्ज्वलतम
पिंगल जटाजूट सिर उत्तम !!१०!!

भाल त्रिपुण्ड मुण्डमाल शोभाकर
गल रुद्राक्ष-माल शोभाकर !!११!!

विधि-हरि-रुद्र त्रिविध वपुधारी
बने सृजन-पालन-लयकारी !!१२!!

तुम हो नित्य दयाके सागर
आशुतोष आनन्द-उजागर !!१३!!

अति दयालु भोले भण्डारी
अग-जग सबके मंगलकारे !!१४!!

सती-पार्वतीके प्राणेश्वर
स्कन्द-गणे-जनक शिव सुखकारी !!१५!!

हरि-हर एक रूप गुण्शीला
करत स्वामि-सेवककी लीला !!१६!!

रहते दोउ पूजत पुजवावत
पूजा-पद्धति सबन्हि सिखावत !!१७!!

मारुति बन हरि-सेवा कीन्ही
रामेश्वर बन सेवा लीन्ही !!१८!!

जग-हित घोर हलाहल पीकर
बने सदाशिव नीलकंठ वर !!१९!!

असुरासुर शुचि वरद शुभंकर
असुरनिहन्ता प्रभु प्रलयंकर !!२०!!

‘नमः शिवाय’ मन्त्र पंचाक्षर
जपत मिटत सब क्लेश भयंकर !!२१!!

जो नर-नारि रटत शिव शिव नित
तिनको शिव अति करत परम्हित !!२२!!

श्रीक्रूष्ण तप कीन्हों भारी
है प्रसन्न वर दियो पुरारी !!२३!!

अर्जुन संग लडे किरात बन
दियो पाशुपत-अस्त्र मुदित मन !!२४!!

भक्तनके सब कष्ट निवारे
दे निज भक्ति सबन्हि उद्धारे !!२५!!

शंखूचूड जालन्धर मारे
दैत्य अशंख्य प्राण हर तारे !!२६!!

अन्धकको गणपति पद दीन्हों
शुक्र शुक्रपथ बाहर कीन्हों !!२७!!

तेहि सजीवनि विद्या दीन्हीं
बाणासुर गणपति-गति कीन्हीं !!२८!!

अष्टमूर्ति पंचानन चिन्मय
द्वादश ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय !!२९!!

भुवन चतुर्दश व्यापक रूपा
अकथ अचिन्त्य असीम अनूपा !!३०!!

काशी मरत जंतु अवलोकी
देत मुक्ति-पद करत अशोकी !!३१!!

भक्त भगीरथकी रुचि राखी
जटा बसी गगा सुर साखी !!३२!!

रूरू अगस्त्य उपमन्यू ज्ञानी
ॠषि दधीचि आदिक विज्ञानी !!३३!!

शिवरहस्य शिव्ज्ञा प्रचारक
शिवहिं परम प्रिय लोकोद्धारक !!३४!!

इनके शुभ सुमिरनतें शंकर
देत मुदित ह्वैअति दुर्लभ वर !!३५!!

अति उदार करूणावरूणालय
हरण दैन्य-दारिद्र्य-दुःख-भय !!३६!!

तुम्हरोभजन परम हितकारी
विओर शूद्र सब ही अधिकारी !!३७!!

बालक वृद्ध नारी-नर ध्यावहिं
ते अलभ्य शिवपदको पावहिं !!३८!!

भेदशून्य तुम सबके स्वामी
सहज सुहृद सेवक अनुगामी !!३९!!

जो जन शरण तुम्हारी आवत
सकल दुरित तत्काल नशावत !!४०!!

दोहा

बहन करौ तुम शीलवश, निज जन्कौ सब भार
गनौ न अघ, अघ-जाति कछु, सब विधि करौ सँभार !!१!!

तुम्हरो शील स्वभाव लखि, जो न शरण तव होय
तेहि सम कुटिल कुबुद्धि जन, नहिं कुभाग्य जन कोय !!२!!

दीन-हीन अति मलिन मति, मैं अघ-ओघ अपार
कृपा-अनल प्रगटौ तुरत, करौ पाप सब छार !!३!!

कृपा-सुधा बरसाय पुनि, शीतल करो पवित्र
राखी पदकमलनि सदा, हे कुपात्रके मित्र !!४!!

ॐ नमः शिवाय

મારે જાવું તીરથધામ

                                     આજે જેઠ સુદ પુનમ [વડ સાવિત્રી]

કૈલાસ

કૈલાસ

સ્વર:- નારાયણ સ્વામી

લેવા શિવ ચરણે વિશ્રામ [2]
મારે જાવું તીરથ ધામ [2]

કાશીમાં કાયાનું કલ્યાણ થાતું
થાતું ધાર્યું કામ
અમરનાથની અમર કહાની [2]
અમર રાખે નામ
મારે જાવું તીરથ ધામ

પ્રગટ પરચા રામેશ્વર
ધરવાનું છે ધામ
કેદારનાથ તો કમાલ કરતા [2]
પાડે તું ભક્તનામ
મારે જાવું તીરથ ધામ

ભવેશ્વર દાદો ભવપાર પાડે જુનાગઢને ધામ
ભીડભંજન ભીમનાથ
સભારી પૂરે હૈયાની હામ
મારે જાવું તીરથધામ

સોમનાથમાં સનમુખ જોયા
કૈલાસમાં છે મુકામ
કાશી ગયામાં દરશન કરી લે [2]
અંતરના આરામ
મારે જાવું તીરથધામ

લેવા શિવ ચરણે વિશ્રામ
મારે જાવું તીરથધામ

નોંધ:- 11મી જુને કૈલાસ યાત્રાએ જવાને કારણે હવે પછીનાં લેખો જુલાઈમાં પ્રગટ કરવામાં આવશે.

                                            ૐ નમઃ શિવાય

શિવ ભજન

                                            આજે વૈશાખ સુદ છઠ

shivji11

દુઃખ દૂર કરો મેરા કૈલાસ બસૈયા
શ્રી કાશી વિશ્વનાથ જય ગંગ ધરૈયા

નૈયા હૈ પુરાની મેરા કેવટ ન સંગ હૈ
કામાદિ વિષયભોગકે ઊઠતે તરંગ હૈ
ચૌરાશી લાખ જન્મકી જુની મેરી નૈયા
શ્રી કાશી વિશ્વનાથ જય ગંગ ધરૈયા
દીનદુઃખી કે એક હી આધાર તુમ્હી હો
ફિર એ તો બતા હમસે ક્યોં દૂર બસે હો
બૈઠે સમાધિ મગ્ન સદા ધ્યાન ધરૈયા
શ્રી કાશી વિશ્વનાથ જય ગંગ ધરૈયા

 

હમ આશ લગાયે ખડે આપકે દ્વારે
તેરે બિના ઈસ દુનિયાસે કૌન ઉગારે
ભગીરથકે કુળકે હો આપ તરૈયા
શ્રી કાશી વિશ્વનાથ જય ગંગ ધરૈયા

અબ કૈસે રીઝાવું તુમ્હેં ઔર કૈસે મનાવું
ઔર કિસકો મૈં જાકે મેરે દિલકો સુનાઉ
ગલેમેં મુંડમાલા કર ત્રિશુળ ધરૈયા
શ્રી કાશી વિશ્વનાથ જય ગંગ ધરૈયા

મુઝકો લાગી ભૂખ તેરે દરશનકી ભારી
આતી હૈ ભક્તોં સદા યાદ તુમ્હારી
ભાલપે કલાચંદ્રકી હૈ ભસ્મ રમૈયા
શ્રી કાશી વિશ્વનાથ જય ગંગ ધરૈયા

 

ૐ  નમઃ શિવાય

ભાલચન્દ્ર જટાગંગ

આજે મહા સુદ પૂનમ

ાલચન્દ્ર જટાગંગ

ભાલચન્દ્ર જટાગંગ

 

સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો

સ્વર:- અહમદ હુસૈન, મોહમદ હુસૈન

હરિ ૐ હરિ ૐ હરિ ૐ

ભાલચન્દ્ર જટાગંગ [2]
ત્રિનયના ભસ્મ અંગ [2]

ત્રિશૂલ ડમરૂ ગલે ભુજંગ
ઉમા ગૌરી રત સંગ
મદન દહન પીવત ભંગ [2]
ધરત ધ્યાન જ્ઞાન રંગ [2]
— ભાલચન્દ્ર જટાગંગ

આનંદેશ્વર અર્ધનારી નટેશ્વર
પ્રણામ ૐ પરમેશ્વર [2]
આદિનાથ તુ મહેશ [2]
આદિનાથ તુ ગણેશ [2]
ભૈરવ સરપ ભૂતેશ્વર [2]
— ભાલચન્દ્ર જટાગંગ

કાલકરાલ, મહાકાલ, જટાજૂટ
ચન્દ્રભાલ,  કંઠગ્યાલ , મુંડમાલ
ત્રિશૂલ, ડમરૂ કર, કપાલ
સુમીરત નર ભૂત નીહાલ  [2]
— ભાલચન્દ્ર જટાગંગ

                                 ૐ નમઃ શિવાય

ઉઠકર સુબહા સવેરે

                         આજે માગશર સુદ ચોથ [પાંચમનો ક્ષય]

 

ૐ નમઃ શિવાય

ૐ નમઃ શિવાય

સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો

ઊઠકર સુબહા સવેરે એક નામ હોઠોં પર આયે

ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય [2]

ભક્તિકે રંગ ગહેરે, દુનિયાકે રંગ ફિકે

ભક્તોસે હમને સીખે પૂજાકે તરીકે

હીરા બને વો કંકર જીસકો છૂ લે શંકર

ઐસે દયાનીધિ હૈ સંતોને ગીત ગાયે

ૐ નમઃ શિવાય [4]

હર મનમેં શિવ બસે હૈ ઘટમેં વો સમાયે

વો સબકો દેખતે હૈ પર કુછ નજર ન આયે

શિવ હૈ અજબ વિભૂતી, તનપે મલે ભભૂતી

બસ એક શિવકી પૂજા જીવન સફલ બનાયે

ૐ નમઃ શિવાય [4]

ઘર ઘરમેં વાસ ઉનકા, ઘર ઘરમેં ઉનકી સુરત

વો ધન્ય જો ઉઠકર શિવકી દેખે મુરત

શિવકી છબી નિરાલી, કુંદન હૈ ઉનકી કાયા

ઐસી હૈ ઉનકી માયા, કોઈ સમજ ન પાયે

ૐ નમઃ શિવાય [4]

 

                                                     ૐ નમઃ શિવાય