ઉઠકર સુબહા સવેરે

                         આજે માગશર સુદ ચોથ [પાંચમનો ક્ષય]

 

ૐ નમઃ શિવાય

ૐ નમઃ શિવાય

સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો

ઊઠકર સુબહા સવેરે એક નામ હોઠોં પર આયે

ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય [2]

ભક્તિકે રંગ ગહેરે, દુનિયાકે રંગ ફિકે

ભક્તોસે હમને સીખે પૂજાકે તરીકે

હીરા બને વો કંકર જીસકો છૂ લે શંકર

ઐસે દયાનીધિ હૈ સંતોને ગીત ગાયે

ૐ નમઃ શિવાય [4]

હર મનમેં શિવ બસે હૈ ઘટમેં વો સમાયે

વો સબકો દેખતે હૈ પર કુછ નજર ન આયે

શિવ હૈ અજબ વિભૂતી, તનપે મલે ભભૂતી

બસ એક શિવકી પૂજા જીવન સફલ બનાયે

ૐ નમઃ શિવાય [4]

ઘર ઘરમેં વાસ ઉનકા, ઘર ઘરમેં ઉનકી સુરત

વો ધન્ય જો ઉઠકર શિવકી દેખે મુરત

શિવકી છબી નિરાલી, કુંદન હૈ ઉનકી કાયા

ઐસી હૈ ઉનકી માયા, કોઈ સમજ ન પાયે

ૐ નમઃ શિવાય [4]

 

                                                     ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s